Wat is HartslagNu

HartslagNu is het landelijk oproepsysteem voor reanimatie. Belt iemand 112 met het vermoeden van een hartstilstand, dan roept het systeem automatisch burgerhulpverleners op in de buurt van het slachtoffer. Zij krijgen de opdracht om te reanimeren of de dichtstbijzijnde AED op te halen die is aangemeld bij het systeem. Zo krijgt het slachtoffer snel de juiste hulp terwijl de ambulance onderweg is.

Doelstelling HartslagNu

Het doel van HartslagNu is het vergroten van de overlevingskansen van slachtoffers van een hartstilstand. Dit door het tot stand brengen, borgen en duurzaam verankeren van een toekomstbestendige en effectieve AED-burgerhulpverlening door heel Nederland.
HartslagNu streeft naar een zes-minutenzone in heel Nederland. Dit is een gebied waarin iemand met een hartstilstand binnen zes minuten de juiste hulp krijgt. Binnen deze minuten wordt:

  • 112 gebeld
  • reanimatie gestart
  • een AED ingezet

Waar je ook bent, er is altijd hulp van burgers en AED’s in de buurt.

Met wie werkt HartslagNu samen?

Ambulancevoorzieningen en meldkamers
HartslagNu werkt samen met de Regionale Ambulance Voorzieningen (RAV’s) en meldkamers. Alle meldkamers zijn aangesloten op het systeem van HartslagNu.

De Hartstichting
De Hartstichting maakt deel uit van het bestuur van HartslagNu. Samen streven zij naar een zes-minutenzone in heel Nederland.