Welkom op de website van stichting HartVeiligHaps.

Doelstelling

Stichting HartVeiligHaps heeft als doel dat zoveel mogelijk inwoners kunnen reanimeren en een AED bedienen!

Een hartstilstand komt vaker voor dan je denkt! Elke week krijgen buiten het ziekenhuis zo’n driehonderd mensen een hartstilstand. Thuis, op school, op straat, in de winkel, op het sportveld, op de werkvloer, noem maar op. Een omstander die direct weet wat te doen en begint met reanimeren, verdubbelt de overlevingskans van het slachtoffer. Door een cursus te volgen en de vaardigheden op peil te houden heb je voldoende zelfvertrouwen om te weten wat je moet doen. 

Voorkom dat je machteloos toeziet hoe iemand ineenzakt en jij met je handen in het haar zit in plaats van levensreddend te handelen.

Wat doet de stichting

  • De dorpsbewoners informeren over het belang van reanimeren en het bedienen van een AED
  • De beschikbare AED's strategisch ophangen in het dorp en indien nodig het aantal uitbreiden
  • AED bedieners die bij de stichting bekend zijn, 2x per jaar herhalingslessen aanbieden.
  • Nieuwe cursussen reanimatie en AED organiseren vlgs. de richtlijnen van de Nederlandse Reanimatie Raad
  • AED bedieners motiveren om burgerhulpverlener te worden, zodat er overal binnen 6 min. gestart kan worden met een reanimatie.
  • Eenieder attenderen op de website van HartslagNu


Hebt u vragen, opmerkingen, suggesties, tips. 
Laat het ons weten, zo komen we tezamen tot een HartVeilig Haps.