Burgerhulpverlener

Een burgerhulpverlener is een vrijwilliger die getraind is in reanimatie en het gebruik van een AED. Deze personen maken deel uit van een netwerk dat wordt geactiveerd wanneer er een melding binnenkomt van een mogelijke hartstilstand in de buurt. Zodra een dergelijke melding wordt ontvangen, worden burgerhulpverleners in de omgeving gealarmeerd en gevraagd om zo snel mogelijk ter plaatse te gaan om hulp te bieden. Hun doel is om te assisteren bij het starten van reanimatie en het toedienen van een elektrische schok met een AED indien nodig, voordat professionele hulpverleners arriveren. Burgerhulpverleners spelen een cruciale rol bij het vergroten van de overlevingskansen van mensen die getroffen zijn door een hartstilstand buiten het ziekenhuis.

De eerste zes minuten

Bij een hartstilstand zijn de eerste 6 minuten cruciaal. Als je binnen deze minuten reanimeert en een AED gebruikt, is de overlevingskans en leven met minimale schade het grootst. Een ambulance kan er niet altijd binnen 6 minuten zijn. Als burgerhulpverlener kun jij dat wel! Je start met reanimeren totdat de professionele hulpverlening het overneemt.

Hoe werkt het oproepsysteem?

Als via 112 een melding van een hartstilstand binnenkomt, roept HartslagNu automatisch burgerhulpverleners in de buurt van het slachtoffer op. Zij krijgen een oproep op hun telefoon met de vraag om direct naar het slachtoffer te gaan om te reanimeren of eerst een AED op te halen. Zij reanimeren net zo lang totdat de professionele hulpverlening het overneemt.

Wie kan burgerhulpverlener worden?

Ben jij 18 jaar of ouder en heb jij in de afgelopen twee jaar een erkende reanimatietraining gevolgd? Dan kun jij je als burgerhulpverlener aanmelden bij HartslagNu. Ben je professioneel hulpverlener? Ook dan is aanmelding van harte welkom!

Ben ik als burgerhulpverlener verzekerd?

Ja, als burgerhulpverlener ben je verzekerd via de gemeentelijke collectieve vrijwilligersverzekering.

Wanneer mag ik geen hulp verlenen?

We vragen je om geen hulp te verlenen, wanneer de veiligheid van jezelf of van de mensen die je achter moet laten in het geding komt. Bijvoorbeeld wanneer je een baby of kind alleen moet laten. Ook wanneer je alcohol of andere verdovende middelen hebt gebruikt vragen wij je om niet te reanimeren.